LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA

zikloaren fitxa deskarga

Talde bat B ereduan. Ordutegia: 8:00 - 14:30

 

Gaitasun orokorra

Prebentzioan, babes pertsonalan eta babes kolektiboan parte hartzea, arriskuak gutxitzeko edo ergozteko kontrol edo konpontzeko neurriak ezarriz edo egokituz, ezarritako arauak betez, lan arloan sekuritate eta osasuna hobetzeko.

Erdi mailako teknikariaren funtzio eta eskuduntzak

  • Enpresa bateko prebentzio sistema planifikatu, jarduera bakoitzak dituen arriskuak ebaluatuz.
  • Neurri eta babes prebentiboak ezarri
  • Enpresako departamentuen artean elkarlana bultzatu.
  • PR oinarrizko balorea bailitzan sustatu langileen artean.
  • Prebentzio sistema eraginkorra izateko giza bitartekoak eta teknikoak kontuan hartu.

Ikasketa Plana

Lehen urtea

Moduluak Orduak / asteko
Lan-prestakuntza eta -orientabidea 2
Hizkuntza teknikoa 2
Lan-karga eta antolakuntzatik deribatutako arrisku prebentzioa 8
Lan-giroko harremanak 2
Sekuritate baldintzetatik deribatutako arriskuak 9
Arrisku kimiko eta biologiko anbientalak 7

Bigarren urtea

Moduluak Orduak / asteko
Arrisku fisiko anbientalak 9
Kalitatea eta etengabeko hobekuntza 2
Larrialdiak 7
Prebentzioaren kudeaketa 12
Lantokiko prestakuntza 368 (urtean guztira)

Irteera Profesionalak

  • Edozein enpresatako edo jarduerako ekoizte-prozesuaren arrisku- prebentzioaren arloan.
  • Eraikuntzan prebentzio bitarteko bezala.
  • Kanpoko prebentzio zerbitzuetan, aholkularitza eskainiz edo jarduera arriskugarriak kontrolatuz.

Informazio gehiago

Informazio gehiago eskuratzeko bete ezazu formularioa.