Edukira joan
EU ES

Kudeaketa-politika: Nor-Zer-Nola Easo Politeknikoa (balioak)

NOR (gure zerizana)

Easo Politeknikoa herritarrek ikasteko eta gaitasun profesionalak eskuratzeko dituzten itxaropenak asetzeko lan egiten duen erreferente akademikoa da. Horretarako, eskaintza malgua erabiltzen du, gizarteak eskatzen dituen zerbitzuei erantzuteko gai dena. Bizialdi osoko ikaskuntza sustatzen dugu, horretarako beharrezkoa den orientazio profesionala erraztuz. Hori guztia lankidetza-lanean oinarrituz, une bakoitzean erabilgarri dauden baliabide digitalak erabiliz eta pertsonen iraunkortasuna eta ongizatea bultzatuz.

ZER (gure asmoa)

Pertsonen talentua bultzatu nahi dugu, erantzukizun sozialarekin konprometitutako ikaskuntza- eta antolaketa-eredu aurreratuak txertatuz eta Easo Politeknikoaren iraunkortasuna eta berezitasuna bermatuz.

NOLA (nolako ikastetxe-kulturaz egingo dugu: gure balioak)

Gure arreta gure ikastetxean inplikatuta dauden pertsonei zuzentzen diegu, haien ikaskuntza (ikasleak), antolaketa (langileak eta kolaboratzaileak) eta gizarte-erantzukizuna (gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-inpaktua) azpimarratuz. Horretarako, honako ildo estrategiko hauek ditugu:

  • Eraldaketa digitala eta teknologikoa.
  • Berrikuntza eta ekintzailetza.
  • Nazioartekotzea.
  • Bioteknologia, birsorkuntza eta ongizatea.
  • Giza garapena.
  • Adimenaren kudeaketa.

Erakunde gisa, 145 urtetik gorako kultura dugu pertsonak eta profesionalak hezteari emanak, eta, ikuspegi horretatik, identifikatuta sentitzen garen balioak bi esparru hauen barruan sartzen dira:

Garapen pertsonala eta ongizatea

Easo Politeknikoak ikastetxean egunero bizi garen pertsona guztien garapena sustatuko duen erakundea izan behar du. Horretarako, zintzotasuna, konfiantza, solidaritatea, erantzukizuna, talde-lana eta ondo egindako ahaleginarekiko eta lanarekiko gogobetetasuna sustatu eta balioetsi behar ditugu, hori lortzeko ilusioa eragingo duen eta guztion autoestimua mantentzen eta hobetzen lagunduko duen giroa sortuz. Horrela bakarrik, giro horretan, posible izango da gure gizarteak aurreratzeko eta desberdintasunak gainditzeko hain beharrezko dituen autonomia, ekimena, sormena, moldagarritasuna eta tolerantzia bezalako gaitasunak azaleratzea eta finkatzea. Pertsonak garapen pertsonaleko eta ongizateko ingurunean bakarrik izango gara gai iraunkorrak eta gizarte aurrerakoi eta solidarioan oinarritutako bizitza-proiektuak sortzeko.

Errespetua da gure eguneroko bizikidetzaren oinarria. Kultura, hizkuntza, nazionalitate eta pentsatzeko eta sentitzeko modu desberdinetako pertsonak garen aldetik, elkar errespetatu behar dugu, gure hezkuntza-proiektua landu eta garatzeko giro egokia sortzeko, eta, aldi berean, aniztasunak dakarren aberastasunaz eta aukeraz baliatu behar dugu. Era berean, Easo Politeknikoaren instalazioak eta baliabide materialak errespetatu egin behar ditugu, hauek ikasleen prestakuntzarako, irakasleen irakaskuntzarako eta erakundeko langileen bizikidetzarako beharrezkoak diren aktiboak baitira.

Jakin-mina eta iritzi kritikoa bultzatu behar ditugu, Easo Politeknikoan egunerokoan gabiltzan pertsonen jarreretako bat baita, galdera batzuk sortuz, erantzun desberdinekin erantzun ahal izateko, ideia berriak emanez. Eta galdera eta erantzun horiek dira ikasteko eta desikasteko oinarria, pertsonengan espiritu berritzaile eta ekintzailea sortzeko oinarria; izan ere, guztiok sentitu behar ditugu berrikuntza eta ekintzailetza gure hazkunde pertsonalerako eta ingurunea eta gizartea hobetzeko zerbait hurbil eta garrantzitsu gisa. 

Erantzukizun soziala

Sentitzen dugu lagundu egin behar dugula, gure eguneroko ahaleginaren bidez, pertsonak beren bizi-proiektuaren arduradun senti daitezen. Sentitzen dugu, era berean, kudeaketa arloan erantzukizun horrek gardena, zintzoa eta koherentea izan behar duela. Gure ikasleei kalitatezko irakaskuntza, lankidetzakoa eta metodologikoki pertsonen, ingurune produktiboaren eta gizartearen eskaerarekin bat datorrena emateko hezkuntza-erantzukizuna geure egiten dugu. Gure eguneroko jardueran ahalik eta ingurumen-inpakturik txikiena eragiteko konpromisoa duen erakundea gara. 

Gure aztarna ekologikoa murriztuko duten politikak ezartzen dihardugu. Gure ikasleak, oro har, gazteak izanik, saiatzen gara haiek izan daitezen mundu iraunkor posible eta beharrezko bateranzko konpromiso horren transmisio-uhala, ekoizpen-ingurunean eta gizarte-ingurunean. 

Era berean, hezkuntza-sistema publikoarekin lan egiteko eta lankidetzan aritzeko erantzukizun etikoa eta soziala sentitzen dugu, gizarte- eta hezkuntza-politiken plangintza eta prestaketa hobetu daitekeen orotarako.

 
© EASO Politeknikoa
Telefonoa: 943455422
idazkaria@easo.eus